باسمه تعالي

 

تقويم‌آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

 

 

ثبت نام و انتخاب واحد روز شنبه 11 شهریورماه 1396 لغايت چهارشنبه 15 شهریورماه 1396 از طريق سامانه دانشجوئی http://daneshjoo.shbu.ac.ir طبق زمانبندی ذيل صورت خواهد گرفت. (ثبت نام با تأخیر برای کليه ورودی‌ها: پنجشنبه 96/6/16 لغايت یکشنبه 96/6/19 (تذکر:مسئوليت ثبت نام با تأخير خصوصاً از لحاظ تکميل ظـرفيت دروس با شخص دانشجـو می‌باشد و اين مهلت به هيچ عنوان قابل تمديد نمی‌باشد))

 

ورودی

زمانبندی ثبت‌نام

ورودي‌های 92 و ماقبل

از ساعت 17 بعدازظهر روز شنبه 96/6/11 لغايت ساعت 24 روز یکشنبه 96/6/12

ورودي‌های  93

از ساعت 17 بعدازظهر روز یکشنبه 96/6/12 لغايت ساعت 24 روز دوشنبه 96/6/13

ورودي‌های 94 

از ساعت 17 بعدازظهر روز دوشنبه 96/6/13 لغايت ساعت 24 روز سه‌شنبه 96/6/14

ورودی‌های 95

از ساعت 17 بعدازظهر روز سه‌شنبه 96/6/14 لغايت ساعت 24 روز چهارشنبه 96/6/15

 

 شروع كلاس‌ها :     شنبه 25 شهريور ماه 1396

 حذف و تعويض :    سه‌شنبه 4 مهرماه لغايت چهارشنبه 5 مهرماه 1396

 حذف اضطراري :    شنبه 25 آذرماه لغايت چهارشنبه 6 دی ماه 1396

 پايان كلاس‌ها :      چهارشنبه 13 دی ماه 1396

 شروع امتحانات :    پنجشنبه 14 دی ماه 1396

 پايان امتحانات :       پنجشنبه 28 دی ماه 1396

 

برنامه امتحانات عمومي :

پنجشنبه 14 دی ماه 1396 :         انديشه اسلامی 2 (ساعت 9:00)

دانش خانواده (ساعت 10:00)

آشنائی با ارزشهای دفاع مقدس (ساعت 10:00)

زبان پيش دانشگاهی (ساعت 11:00)

زبان عمومی (ساعت 11:00)

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

پنجشنبه 21 دی ماه 1396 :         انقلاب اسلامی وريشه ها (ساعت 9:00)

فارسی عمومی (ساعت 10:00)

فرهنگ وتمدن اسلام وايران (ساعت 10:00)

تفسيرموضوعی قرآن کریم   /   تفسير نهج البلاغه (ساعت 11:00)

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

    پنجشنبه 28 دی ماه 1396 :       آئين زندگی (ساعت 9:00)

انديشه اسلامی1 (ساعت 10:00)

تاريخ تحليلی صدر اسلام   /   تاريخ امامت (ساعت 11:00)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  اداره آموزش دانشگاه

     96/4/19