باسمه تعالي

 

ثبت نام ترم‌ تابستان 95-96

 

به اطلاع کليه دانشجويان عزيز مي رساند جهت انجام ثبت نام ترم تابستان 96-95 لازم است به نکات ذيل توجه نمايند:

1- شروع ثبت‎نام: شنبه 96/04/10

2- نحوه ثبت نام: از طريق اينترنت با مراجعه به سايت :

http://daneshjoo.shbu.ac.ir

3-  سقف واحد مجاز 6واحد تقویم اموزشی ترم تابستان 95-96

4- پايان ثبت‎نام: چهارشنبه 96/04/14

5- مهلت پرداخت شهریه: از شنبه96/04/10 لغایت چهارشنبه 96/04/14

6- نحوه پرداخت شهريه در سامانه دانشجوئی http://daneshjoo.shbu.ac.ir اعلام شده است.

 

تذکر:چنانچه متقاضي پس‌ از انجام ‌هر يك از مراحل ثبت نام، از تحصيل در ترم ‌تابستان منصرف گردد، لازم است حداكثر تا تاريخ سه شنبه 96/04/20 درخواست كتبي حذف ترم تابستان را به اداره كل آموزش ارائه وپس ازثبت،رسيددريافت نمايد. بديهي‌ است ‌پس ازتاريخ مذكور به ‌اين‌ تقاضاها ترتيب‌ اثرداده‌ نخواهد شد و شهريه پرداختي برگشت داده نخواهد شد.

تبصره: برگزاری کلاسهای دروس ارائه شده در ترم تابستان منوط به حد نصاب رسيدن جمعيت کلاسها می باشد.

 

7- مهلت ثبت‎نام به شرح فوق مي‎باشد و به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.

8- درصـورت عـدم ‌گـذراندن پيشنيـاز واحـدهاي ثبت‌ نام ‌شده براي ترم ‌تابستان (كه‌درنيمسال دوم 96-95 اخذ گرديده است، دانشجو مي­تواند در هفته اول‌ شروع ‌كلاسهاي ترم‌ تابستان، نسبت به اصلاح برنامه خود اقدام نمايد.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

تقويم‌آموزشي ترم تابستان سال تحصيلي95-96

 

شروع كلاسها : یکشنبه 25 تيرماه 1396/پايان كلاسها : سه شنبه 31 مردادماه 1396

اصلاح برنامه واحدهاي انتخابي : یکشنبه 25 لغايت دوشنبه 26 تيرماه 1396

شروع امتحانات : شنبه 4 شهريورماه 1396  /پايان امتحانات : پنج شنبه 9 شهريورماه 1396

 امتحانات دروس عمومي و معارف : پنج شنبه 9 شهريورماه 1396

 

اداره آموزش دانشگاه

96/04/01