اطلاعیه پرداخت شهریه نیمسال اول
سال تحصیلی 98-97

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند واریز شهریه جهت واحدهای انتخابی طبق زمانبندی ذیل صورت می‌پذیرد:

شنبه 97/06/10 لغایت سهشنبه 97/06/20

از طریق اینترنت با مراجعه به سامانه دانشجویی

http://daneshjoo.shbu.ac.ir

 

دانشجویان جهت پرداخت شهریه ملزم هستند تنها ازطریق سیستم پرداخت الکترونیکی بانک ملت، ملی و رفاه (ازطریق کلیه کارت های عضو شتاب خود یا دیگران) اقدام نمایند. لطفاً از پرداخت شهریه بصورت فیش بانکی یا هر روش دیگر به جز واریز اینترنتی جداً خودداری فرمایید.

 

امورمالی دانشگاه

97/05/15