ورود

توجه: از شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و از شماره ملی به عنوان کلمه عبور برای ورود به سیستم استفاده فرمایید:

توجه: اتباع خارجی بجای شماره ملی از 9999999999 یا 0000000000 استفاده کنند.

فیلدهای دارای*الزامی هستند